נסיונות שדה

חברת "עצה חקלאות" מבצעת ניסויי שדה עבור חברות הכימיקלים המובילות בישראל, בעיקר לצורך רישוי חומרי הדברה חדשים והרחבת תוויות לתכשירים קיימים. היכולת לאתר את החלקות הפוטנציאליות והשימוש בציוד המתאים בשטחים פתוחים, חממות ומטעים מהווים בסיס מצויין לביצוע הנסיונות ולקבלת תוצאות מהימנות. יתרה מכך, תכשירים חדשים רבים מוכרים לנו עוד משלב הנסיונות ואנו הראשונים בשטח לדעת מהי רמת ההדברה שלהם.​

עצה חקלאות