פרויקטים

לחברת "עצה חקלאות" נסיון בייעוץ חקלאי גם בחו"ל וכן בהקמת פרוייקטים חקלאיים בארץ ובעולם. התאמת הפרוייקט לאקלים המקומי, תכנון מערכות המים והאוטומציה ולווי הגידול להבטחת הצלחת הפרוייקט הינם תוצר של נסיון רב שנים המשלב ידע מעשי ושיתוף פעולה עם חברות מובילות המספקות תשומות לחקלאות.

עצה חקלאות